ترانه

انتشارات ترانه که از سال های سال است که وارد عرصه چاپ و نشر شده است، توانسته است بهترین کتاب های موجود در بازار کتاب را به چاپ برساند و از مترجم های بسیار خوبی استفاده کند که از نسخه اولیه ترجمه شده گاه بهتر است.
این انتشارات هم اکنون در شهرستان مشهد مقدس مشغول به فعالیت می باشد که برای تهیه کتاب های این انتشارات بطور مستقیم ، میتوانید از سایت کتاب هشت اقدام بفرمایید.