ققنوس

مؤسسه پخش كتاب ققنوس در سال 1367 تأسيس شد. انگيزه ايجاد اين مؤسسه پاسخگويی به نياز ناشران فعالی است كه برای پخش گسترده و منظم كتابهايشان و ارتباط بيشتر با مخاطبين خود، به سازماني منسجم نياز دارند كه بتواند توزيع سريع و نظام‌مند كتابهايشان را تضمين كند.

اين نياز امير حسين‌زادگان مدير مسئول انتشارات ققنوس را برآن داشت تا مؤسسه پخش كتاب را در مؤسسه انتشاراتی خود در راستای برآوردن اهداف ياد شده تأسيس كند.

پخش ققنوس افتخار همكاری با بيش از 200 ناشر برگزيده ايران را دارد. كتاب های ادبی، رمان، داستان، فلسفه و عرفان، تاريخ، هنر، روانشناسی … از جمله عناوينی است كه اين مؤسسه پخش آنها را بر عهده دارد. ضمناً در حال حاضر پخش ققنوس دارای بخش اختصاصی توزيع كتاب كودك و نوجوان بوده و در اين زمينه آماده ارائه خدمات به مشتريان عزيز مي‌باشد.