کتاب‌های شعر

شعر مانند عینکی است بر چشم واقع بین انسان که به او اجازه میدهد لحظه ای دنیا را خیال پردازانه و موزون نظاره کند. شعر ، تغذیه ای برای روح و روان آدمی است و می‌تواند به وسیله ی آن به قوه ی خیالش اجازه ی پرواز بر بلندای رویا را بدهد. شعر در مقابل ذهن ریاضی و منطقی انسان قرار می‌گیرد و معادلات خشک و چهارچوب مند زندگی اش را به واسطه ی احساسات منعطف می‌کند. شعر در ایران هم از قدمت چند هزار ساله ای برخوردار است و پیدایشش به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد. در جایی نقل شده که تنها کتاب های شعر کتابخانه ی عباس کیارستمی تا خورده و خط کشی شده بوده و دلیلش هم این بوده که کیارستمی کتاب های شعر را چندین و چند بار بازخوانی می‌کرده است.

تصویر سازی پنهان در شعر و کشف آن نیاز به پیدا کردن راز نهان در هر چیزی را برای مخاطب ارضا می‌کند. همانطور که یک اثر هنری خوب حاوی چندین لایه ی عمقی است ، شعر خوب نیز از این ویژگی برخوردار است. چند نمونه از آثار بزرگان شعر را در این جا با هم می‌خوانیم:

” تا کی غم آن خورم که دارم یا نه                   وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده که معلومم نیست                  کاین دم که فرو برم برآرم یا نه ”

خیام


” اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را “

                                                                                                   حافظ


” تا به حال افتادن شاه توت را دیده ای؟

که چگونه سرخی اش را

با خاک قسمت می‌کند

[هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست]

من کارگر های زیادری را دیدم

از ساختمان که می‌افتادند

شاه توت می‌شدند “

                                                                                                 سابیر هاکا


” گرگ 

شنگول را خورده است

گرگ

منگول را تکه تکه کرده است

بلند شو پسرم !

این قصه برای نخوابیدن است ! “

                                                                                                         گروس عبدالملکیان


این کوزه چو من عاشق زاری بوده است           در بند سر زلف نگاری بوده‌ست

این دسته که بر گردن او می‌بینی                   دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

خیام

بهترین کتاب های شعر ایران و جهان را می‌توانید هم اکنون از فروشگاه آنلاین کتاب هشت تهیه کنید.