هستان

نام: انتشارات هستان
نام مدير: فیلسوف عصاره پور
حوزه فعالیت: فروش کتاب های انتشارات هستان و آرامش
موضوع: دانشگاهی -هنر(موسیقی)- کودک و نوجوان