شماره تلفن۰۲۱۹۱۳۰۱۲۱۸
آدرس ایمیلketab8.ir@gmail.com
فروشگاه کتاب هشت 8