فروشگاه کتاب هشت 8
0 کتاب هامون نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هرکجا که باشند زندگی آنجاست

روز پرستار

با سپاس از فرشتگانی که خندیدند و رقصیدند و پرستیدند
قصه پروانه و شمع شنیده بودیم اما ندیده بودیم تا به این شب های سیاه روزگار رسیدیم.
افسانه اله های دوستی خوانده بودیم اما خدای مهربانی را از این فاصله نزدیک ندیده بودیم.
در قیاس با تو رقصیدن صوفیانه چه نا موزون است وقتی گرد تن رنجورشان چرخ می زنی.
چه فرخنده و مبارک است روزی که باه مبارکی نام تو شروع می شود و

به شب یلدایی می رسد که نوید می دهد فرشتگان مهر بر سیاهی و تباهی پیروز می شوند.
بر اندیشه پاک تو سوگند،
بر تن بی جان رفیق سفرکرده ات سوگند،
بر نفس های به شماره افتاده ای که می کشی سوگند
که تو نه صفت عالی پرستیدن که یک پرستارهستی.

0